הצעת החוק הראשונה, 1952 - מה לרמטכ"ל באוניברסיטאות?

הצעת החוק הראשונה אשר הוגשה לאישור הכנסת בשנת 1952 התבססה על המלצות "ועדת . "דורי דוד בן גוריון מינה את הוועדה בשנת , 1950 וכבר מרוח כתב המינוי ניתן ללמוד על תפיסת הממשלה וציפיותיה ממוסדות ההשכלה הגבוהה שנתיים לאחר הקמת המדינה . הוועדה נתבקשה על ידי ראש הממשלה לבחון ולהמליץ בפניה 1 בתחומים הבאים : א . תיאום בין מוסדות החינוך והמדע הגבוהים במדינה . ב . הזקקת החינוך והמחקר המדעי לצורכי בניין המדינה וביטחונה . ג . חוקת מוסדות החינוך העליון וסדרי הנהלתה . ד . זיקת המוסדות הנ"ל למדינה מתוך שמירת חירותם האקדמית . ה . משיכת גדולי המדע והתורה היהודים בעולם לארץ , וכמו כן משיכת התלמידים היהודים בתפוצות להשתלמות במוסדות החינוך העליונים בישראל . יעקב דורי , ראש אגף המדע במשרד ראש הממשלה ומי שהיה לפני כן הרמטכ"ל הראשון , עמד בראש הוועדה . בין חבריה היו נציגי שלושת המוסדות להשכלה גבוהה - פרופ' זליג ברודצקי , נשיא האוניברסיטה העברית , פרופ' פנחס אסף , רקטור האוניברסיטה העברית , ד"ר ארנסט ברגמן , המנהל המדעי של מכון וייצמן , ושלמה קפלנסקי , מנהל הטכניון . עוד כיהנו בה חיים כהן , אז היועץ המשפטי לממשל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד