מפתח מלים וצורות נבחרות

לדו 11 . 56 36 11 . 55 16 שיר השירים ג 9 . 59 1 ז 11 . 58 9 11 . 57 3 9 . 60 2 איכה ב 11 . 60 17 11 . 59 8 9 . 61 1 ג 11 . 63 65 11 . 62 45 11 . 61 9 קהלת ב 11 . 65 8 11 . 64 3 אסתר ג 8 . 31 14 דניאל ח 11 . 66 13 דברי הימים א יא 11 . 67 13 יב 11 . 68 33 אבייה , אכייה 11 . 03 אדם 8 . 16 אדרא 11 . 57 אדרה 11 . 37 אווסוס 11 . 03 אוניתה 9 . 42 אולוסריקא 11 . 35 אולרייא 11 . 35 אוצרא טבא 9 . 21 אוריכות 11 . 05 אזהרה 11 . 57 אטין 11 . 34 איבה 9 . 18 איטימוס 8 . 30 אימרא 11 . 32 אימת 9 . 22 איסוניא 11 . 03 איספרנמין , איספורנמוז 11 . 37 איצטלא 11 . 21 אכאטיס 11 . 18 אלה אחרן 8 . 14 אלה קמאיי 8 . 14 אלהא , אלהיא 9 . 02  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן