12. תרגומים וריאנטיים

12 . 01 והנני משחיתם את הארץ בר' י 13 א והא אנא מחבילהון עם ארעא נ והא אנ [ ה ] מחבל יתהון וית ארעא י והא אנא מחבלהון עם ארעא " הנני משחיתם את ... "הארץ האנא מחבל להון וארעא עימהון בר"ר לא ז א ) נ '' א : הא אנא ב ) ג '' א : מחבלהון ג ) נ '' א : ומחבל ארעא השוואת השקיע לאונקלוס מצביעה על קרבתו הרכה אליו . קרבה זו ניכרת בפירושם הזהה את הצירוף "את . "הארץ הן אונקלוס = ) י ) הן השקיע מפרשים מן הסתם את המלית "את" במשמע של 1 ' עם' . לעומת זאת הניאופיטי משקף תרגום המשקף גישה מילולית יותר , אלא שאף הוא רואה בצירוף "את הארץ" משלים מושאי . ההבדל הפרשני בין אונקלוס והשקיע מזה לבין הניאופיטי מזה אינו רב , אלא שזה האחרון משקף צמידות גדולה יותר לפסוק העברי . על פי חילופי הגירסאות של השקיע ניתן ללמוד , כי קיימת היתה נטייה , אצל מעתיקים , להתאים את השקיע אל אונקלוס , ומכאן הגירסא . 'מחבלהון' 12 . 02 ( ואם בזאת לא תשמעו לי ) והלכתם עמי בקרי ( והלכתי עמכם בחמת קרי ) ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם יי' כי 28-27 א א ותהכון קדמי בקשיו ן ... ואלקי יתכון אף אנא שבע על רווביכון נ ותהלכו עמי בקשיו ; ... ואמח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן