11. תרגומים מילונאיים

11 . 01 ( ומחיתי את כל ) היקום ( אשר עשיתי מעל פני האדמה ) בי- ז 4 א יקומא נ ברייתיה ג בירייתה י גווית אינש ובעיר " ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי" ר' ברכיה אמר : קיומיה בר"ר לבה המלה "יקום" המצרייה בפרשת נח פעמיים ( בפסוקנו ובפסוק ( 23 וברב' יא 6 מתפרשת בתרגומים כולם במשמע של יצורים חיים . התרגומים הארצישראליים , נ ו ג , נוקטים לשון , ' 'בירייתא' העשוייה להתפרש אם במשמע הרחב , .-היינו הברואים , כולל אנשים וחיות , אם במשמע מצומצם , 3 2 היינו י חיות . לעומת זאת השקיע נוקט לשון הקרובה בגזרונה אל המלה העברית "יקום" . פירושה של 'קיומיה' אינו אלא הקיימים , היינו : היצורים החיים על פני האדמה . במשמע זה מתפרשת המלה 4 " יקום" שבפסוק 23 במדרש קהלת רבא , וקרוב לכך הוא תרגומה של המלה "לחי" שבשמ"א כה 6 5 בתלמוד הירושלמי . 11 . 02 ( וימח את כל ) היקום ( אשר על פני האדמה ) בר' ז 23 א יקומא נ ברייתא ג קאימייא י גווית אינש ובעיר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן