9. תרגומים שאינם ניתנים לסיווג מדוייק

9 . 01 אחת מצלעותיו ביי ב 21 א חדא מעלעוהי נ חדא עלעא מן אלעוי י חדא מעלעוהי היא עלעא תלסריה דמן סטר ימינא אמר ר' שמואל בר נחמן : בשעה שברא הקב"ה אדם הראשון דיפרוסופון בראו ... מתיבין ליה : והא כת' "ויקדו אחת מצלעותיו" אמר להם : מ ן ס ט ר ו י " היך מה דאת אמר "ולצלע המשכן וגו "' n scf א ג " ויקח אחת מצלעותיו" ר' שמואל בר נחמני אמר : מן סטרוי היך דאת אמר "ולצלע המשכן השנית לפאת צפון" ושמואל אמר : עילעא אחת מבין שתי צלעות נטל ... בר"ר יז ו א ) נ '' א : מן סטרוהי . מתרין סטרוהי ב ) נ '' א : + דמתרגמינן ולסטר משכנא ג ) נ"א : מן סטרוהי . מסטרויי המלה "צלע" שבפסוקנו ובפסוק הבא מצוייה בהקשר מיוחד . בה בשעה ש"צלע" מופיעה תכופות בתיאור הקמתו של המשכן , בתיאור בית המקדש בימי שלמה ובחזון המקדש אצל יחזקאל — אם במשמע של 'צד' אם במשמע של חדר צדדי — הרי בפרשתנו מכוונת המלה לתיאור אחד מאבריו של האדם . הקשר נדיר זה מאפשר למתרגמים לברור דרכים שונות . התרגומים המצויים לפנינו מתרגמים על פי ההקשר ונוקטים לשון , 'עלעא' כפירוש תרגום הנקוט אף בידי האמורא ר' שמואל . לעומתם , ר' שמואל בר נחמן ' משקף שיטת פירוש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן