8. תרגומים ארצישראליים

8 . 01 הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב ברי י 21 א א הוא הוה רבהון דכל דמנן על פום נבלא ידעי זמר כינרא ואבובא נ הוא הוה אבוהון דכל תפשי כנורא ואבובא נ" ש [ ד ] כל תפשי כינרא ועוגבא י הוא הוה רבהום דכל דממנן לזמרא בכינרא ואבובא ב ג " ושם אחיו יובל ... כינור ועוגב" — עדרבלין וכרבלין בר"י כגג " ושם אחיו יובל ... כנור ועוגב" — הוא הוה אבוהון דכל ארדיבלין וכרדיבלין מדה"ג א א" 1 ( : דממנן ב ) נ"א : עדרבלון . הדרבלין ג ) נ"א : וכרבלון מהו זיהויים המדוייק של ה"כנור" ? "עוגב"וה בשאלה זו חלוקים התרגומים . ביחס לזיהויו של ה"כנור" משתמשים התרגומים כולם באקוויוולנט הלקסמי המקביל לעברית , ' ואשר מכוון מן הסתם לכלי מיתר . לא כן הזיהוי בשקיעים ! כאן מזוהה , "כנור"ה ככל הנראה , עם n , 65 pco >) a <; שהוא אורגן הפועל על מים . המונח 'הרדובליך מצוי בתרגום תהלים קן 4 כתרגום של . "מנים" לעומת זאת , לפי התלמוד הירושלמי ( סוכה נה ע"ג ) מזהה רשב"י את ה"עוגב" עם . 'ארדבלס' לפנינו אפוא שורה של כלי נגינה מקראיים המזוהים כולם עם האורגן ההידראולי . מיוחדותו של השקיע היא בכך שהוא מזהה דווקא את ה"כנור" עם n . 68 pa...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן