מבוא

חלק זה הוא השני מבין שלושה כרכים מתוכננים של שקיעי תרגום . הכרך הראשון יצא לאור בשנת תשמ"ג במתכונת דומה לכרך הנוכחי . כללנו בו שקיעי תרגום , שהיו מוגדרים כלקוחים מתרגומים קבועים , אשר היו לפני האספנים והמעתיקים . הכרך הנוכחי מכיל קטעים שאין להם הגדרה המציינת את האופי התרגומי , אבל לפי עצם מהותם אינם נבדלים מן הקטעים שנתלקטו בכרך הראשון . המקורות שמהם נלקחו דומים למקורות שמהם ליקטנו לכרך הקודם , והמרורים שווים בשני הכרכים . גדרי הברירה דומים למה שנקבע בכרך הראשון , ואי"ה תתמיד חלוקה זו גם בכרך השלישי , שאנו מקווים להוציא לאור בעתיד הלא רחוק . מה שהקדמנו במבוא לכרך הראשון נכון גם עכשיו , והמקורות שליקטנו מהם הם אותם מקורות וסימני הקיצור זהים . כרך זה הוגש לבית ההוצאה כשהסימון ג ( גניזה ) היה מיוסד על פירסומים אשר בינתיים תוקנו והורחבו במהדורתו של מיכאל קליין . אבל בדיעבד לא היתה אפשרות לרמוז לפירסום מעודכן זה . הופיעו בינתיים קצת רשימות ביקורת — של החוקר מהולנד מ"י מלדר " 7 m , BibliothecaOrientalis 42 (\ 9 & 5 ) חוקרים ותלמידים מן הארץ — ר"ר דבורה דימנט ב"בית מקרא" ל ( תשמ"ה , ( ד"ר אבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן