תוכן העניינים

מבוא השקיעים . 8 תרגומים ארצישראליים . 9 9 תרגומים שאינם ניתנים לסיווג מדוייק " . 10 36 תרגומים לספר משלי . 11 92 תרגומים מילונאיים . 12 98 תרגומים וריאנטיים 155 מפתח הפסוקים 160 מפתח מלים וצורות נבחרות 162  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן