מפתח מלים וצורות נבחרות

7 . 18 7 . 54 2 . 13 2 . 01 7 . 12 2 . 44 3 . 24 הימר 5 . 05 3 . 09 2 . 26 1 . 14 5 . 11 זנרא 2 . 08 7 . 09 7 . 45 , 3 . 08 , 2 . 21 ב' 3 . 05 4 . 06 6 . 02 7 . 61 1 . 10 5 . 02 5 . 04 1 . 04 1 . 16 5 . 12 7 . 53 1 . 20 7 . 15 גצא 7 . 11 דבר 7 . 14 דופני 2 . 21 ינדו אוריתא 7 . 38 דעצ 7 . 58 דרדק 7 . 15 הדיוט 2 . 47 הומרא , 2 . 39 הורדופני 2 . 03 הינומא 5 . 06 הרת 7 . 55 ותק 4 . 14 זונארא , 4 . 04 זיהרא 4 . 03 זעטוטי 7 . 06 זלל 4 . 02 זרז 7 . 35 חבר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן