7. תרגומים מתוך כ"י ששון 368

ביי א 2 י , 28 אלהים" — ופרס יתהון . אין פורסין על שמע לפסוק 28 ב ) לפסוקים 28 , 22 בשרש 'פרס' כתרגום ל'ברך המקראי מיוחד הוא לשקיע . אמנם מצאנו בת"י לשמ"א ט 13 יברך הזבח '' מיתרגם '' פריס על מזונא '" או כגירסת הערוך "יפריס נכסתא . '' אולם תרגום להתפרש בדרכים שונות ; אם כביטוי אליפטי של 'פריס ידוהי על מזונא ; - '' אם במשמע של , על פי פירוש 'פרס' = 'חלק' . גם אם '' פריס על מזונא" הינו בבחינת תרגום מילולי , עולה כי השימוש ב'פרס' כתרגום ל'ברף נדיר הוא ביותר . הלקטן , המקשר בין התרגום לבין הביטוי 'פרס על שמע' , אפשר שיש בו להעיד על לפיה אין 'פרס' אלא 'ברך , וכי המונח קשור לא לצורה שבה נאמרת פרשת שמע לעצם אמירת ברכותיה של קריאת שמע . השקיע הוא הן בעצם העלאתה של דוגמא נוספת לשימוש בשרש 'פרס' במשמע של ברכה התרגום היחידי הנוקט לשון שונה מהלשון הטכנית המצוייה בכל התרגומים כולם . , ערך 'פרס' מביא גירםא שונה קמעא : '' פריס . "מזונא שקיע . 2 . 16 של לוי , מילון , שם . רש"י על אתר ; מתורגמן , 'פרס' ב . לברך על המזון . השווה ב' ברכי מח ע '' ב . הביטוי עמד לאחרונה ע' פליישר , "לליבון עניין ה'פורס על ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן