6. תרגומים וריאנטיים

בר- א 27 ב ברי ט 6 ג ברנשה .. ואף כי "בצלם" אית : 'מתרג ארי בצלמא ה' עבד ולא בצלמא דה' .. פירוש אבות והנה אנקלוס עשה מלת "צלם" מוכרת ולא סמוך לשם כי הוא תרגם בכלם אלהים — בצלמא ה' עבד יתיה . וכן תרגם "כי בצלם אלהים עשה את האדם" — ה' עבד ית אינשא אברבנאל א ) נ"א : בצלם אלהים ב ) ק , יתהון ג ) נ '' א : בר נשא ההגשמה שבביטוי 'צלם אלהים' הביאה את המתרגמים לפתרונים שונים . כך ב א המסורת אינה מכירה תרגום למלים אלה , ' ורק בעדים בודדים מצוי תרגום מילולי . לעומתו השקיע פתרון אחר , בעל אופי פרשני . לפיו יש להפריד את הצירוף לשני מרכיבים בלי שיהיה ביניהם סמיכות . לאמור : יש לקרוא את הפסוק כאילו היה כתוב בו : "בצלם , אלהים ברא אתו" או  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן