5. תרגומים בעלי שרש או צורה יחידאיים

ה 18 " ותשטח עליו , "הריפות פרעה את ראשה ושטחה על הבאר שערותיה . "הריפות השערות שלה , כמו "ופרע את ראש האשה" ובתרגום ירושלמי : ויפרע ית יוסף קרא משמע זה של 'ריפתא' אינו מוכר לנו , לא מתוך הספרות התרגומית ואף לא מתוך הספרות יכ 3 " יטידוך" — ימליצוך , באגדה : טיידים היו לישראל ; עניין אחר : "ומשה עניו טיידן 1 ענין אחי : שער טדי הערוך הקצר , אם נקבל את הגירסה של השקיע כפי שהיא לפנינו , הרי שהיא יחידאית הן מבחינת המסורת שלה הן מבחינת המסורות התרגומיות המוכרות לנו . מבחינת התרגומים — שכן לא השרש המילה "טיידן" מצויים בתרגומים המוכרים לנו ; מבחינה פרשנית - שכן משמעות ל"טייךך __ הקשורה לענוותנות — אינה ידועה לנו מכל מקור אחר . עם זאת אפשר את השקיע על פי "יטידוך" שבפיוט , במשמע של מי שיודע לענות ולהגן על ישראל לעומת זאת אפשר שאין "טיידן" אלא וריאנט או שיבוש של המילה 'טייזך המופיעה ע"א .-י מילה זו מתפרשת ע"י רש"י במשמע של עניו . לפיכך אפשר שאף השקיע משקף שיש למילה . 'טייזן' אולם מציאותה של זו רק פעם אחת בספרות התלמודית אינה מאפשרת את השקיע מבחינתו הדיאלקטית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן