1. תרגומים ארצישראליים

היתה תהו ובהו בר א 2 צדיא ורוקניא תהיא ובהיא וצדי מן בר נש ומן בעיר וריקנא מן כל פולחן צמחין תהייא ובהיא צדיא מבני נש וריקנייא מן כל בעיר תהייא ובהייא וצדייא מן בני נשא וריקנא מן כל בעיר תהיא ובהיא וצדיא מן בני נשא וריקנא מן כל פולחן אתגלי ה' על עלמא למבריה יתיה הוא עלמא תהו ובהו ב נ לשמי ינ 12 אנקלוס : וארעא הות צדיא וריקניא ; ות"ש : וארעא הות תהיא ובהיא וצדיא מבני נשא מן כל פלחין ; נ"א : וארעא הות צדיא מן בני נשא וריקנייא מכל דיירי בראשית זוטא תהו ובהו" כלומר שממה וריקנית שלא היה בה עשב חיה ובהמה עוף ודגים רמש חשך , כתרגום .-ירושלמי וארעא הות צדיא מבני אנשא וריקניא מן בעירא חזקוני ובהו" תרג' : 'ירוש למא פירוש : nr r עמ 206 וריקניא ב ) נ"ש תהי ובהי התרגומים שלפנינו מגלה בהם שני גיבושים . האחד — המשתקף ב א ' — בו התרגום למלים " הוא "צדיא ; "וריקניא והאחר — המצוי בכל הגיבושים של התרגום הארצישראלי — הן גלגול זהה שורש של "תהו ובהו" והן התרגום של "צדיא , "וריקניא המפרט ומרחיב מהי ב'צדיא' ומהי הכוונה . 'ריקניא'ב עיון בשקיעים דומה שחושף גיבושים שונים . הציטוטים זוטא ובחזקוני משקפים בעיקרם א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן