רשימת סימונים ומקורות

א . רשימת קיצורים וראשי תבות למהדורות תרגומים ולכתבי יד א תרגום אונקלוס ע"פ ; א' שפרבר , כתבי הקדש בארמית , כרך א , ליידן . 1959 ג שרידי התרגום הארצישראלי מן הגניזה ע"פ הקטעים שפורסמו בידי HUCA 50 ( 1979 ) . pp . 149-164 ; id .. "A Neglected MS of a Palestinian Targum to the Pentateuch from the Cairo Genizah ( Additions to MS ugitstiniaiutm " 5 ) , Rome 197 1 . pp . 21 7-220 : M . L . Klein . "Nine Fragments of 195 ; id ., Manuscritos hebreos y arameos de la Biblia ( Studio Ephemeridis palestinien a New York " , Festschrift P . G . Rinaldi , Genoa 1967 , pp . Palestinense " , Sefarad 15 ( 1955 ) , pp . 31-39 ; id ., "Deux nouveaux fragments du Weslens II , Stuttgart 1930 ; A . Diez Macho . "Nuevos Fragmentos del Targum Kahle . Masoreten from the Cairo Genizah " , Textus 10 ( 1982 ) , pp . 26-36 . י התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל לתורה , מהדורת די רידר , ירושלים [ תשל '' ד . [ ל תרגום הכתובים ע"פ : Lagarde . rc'a « "e ? £ Chakluicu . Leipzig 1872 מ '' ג תרגום הכתובים בנדפס במקראות גדולו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן