סידור השקיעים

מחולקים לפרקים כמתואר , וכל יחידת פרק מסומלת על ידי מספר ואחריו נקודה . בכל פרק מסודרים השקיעים במיספור נמשך , ולפי מיספור זה נרמז אליהם ובמפתחות . הפנימית של יחידת השקיע היא כדלקמן י תחילה , ציטוט של הפסוק בעברית , כולו . לאחר מכן נוסח התרגום או התרגומים על אתר — אונקלוס , יונתן , כ"י ניאופיטי . התרגומים מצוטטים לפי מצב המהדורות המצוי , ובשעת הצורך בדקנו לפי כתבי יד הקיצורים תבוא להלן . ( ציון הרקע הזה מובא השקיע בהתאם לתיעוד שהעלינו , אגב ציון המקור . במקום יותר מאשר עדות אחת , ניסינו לערוך את כל העדויות על פי סדרם הכרונולוגי של . במקרה כזה אף הוספנו עדויות שאינן בחינת מובאות מפורשות , כדי להציג את במלואה . אחרי הבאת עצם השקיעים בא הדיון הלשוני פרשני ההשוואתי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן