תוכן הענינים

דסידרא 13 9 השקיעים 23 סימונים ומקורות 24 השקיעים ארצישראליים 37 רגומים שאינם ניתנים לסיווג מתייק 57 תרגומים לספר משלי 91 תרגומים מילונאיים 97 תרגומים בעלי שרש או צורה יחידאיים 108 תרגומים וריאנטיים 116 תרגומים מתוך כ"י ששון 127 368 הפסוקים 165 מלים וצורות נבחרות 167  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן