מפתח השמות והענינים

[ המספר שבסוגריים מציין הערה , והמספר שלפני הסוגריים מציין את העמוד שבו ההערה מופיעה ] אבו בכר אלאביץ' 233 אבן באג'ה 234 , 230 אבן בקי 232 אבן בשןא 234-233 אבן כלד'ון 234-233 , 230 אבן סינא 133 , ( 85 ) 46 אבן עבד רבה ( 181 ) 203 אבן קזמאן 232-231 אבן שמואל , י' ( קאופמן ) ( 89 ) 156 , ( 59 ) 141 אבנארי , ח' ( 232 ) 235 , 39 , ( 69 ) 38 , ( 59-58 ) 33 , ( 57 ) 32 , 29 , ( 3 ) 13 אברהם אבן אלפכ'אר ( 28 ) 129 ר' אברהם אבן דאוד ( ראב"ד ) ספר האמונה הרמה ( 139 ) 182 ספר הקבלה 98-97 ר' אברהם בר חסדאי ( 139 ) 182 ר' אברהם בן הרמב"ם ( 39 ) 26 ר' אברהם אבן עזרא 248-121 , 99 , 97-96 , ( 88 ) 95 , 28 , ( 1 ) 13 אגרת השבת ( 171 ) 197 ' אין מוקדם ומאוחר' אך 'יש כדמות דרש להדבק הפרשיות' בתורה 198  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן