3. ההקדמה ופירוש מזמור א' שבשריד — 'השיטה הראשונה'

בשם אל גדול על כל אלהים אחל פירוש ספר תהלים " שמע יי וחנני , יי היה עוזר לי" ( תה / ל / ( 11 בשם אל אקןךאה חפצי למל א 0 ) ת והוא עןךי להחל גם לכלות לגלוית מסתרי * דקדוק ומלות ופירוש טעמי ספר תהלות נאם אברהם בר' מאיר נ"ע בן עזרא הספרדי : ברוך השם השם כח באזן הנטועה / להבין כל שמועה / וכחה קשור בכח הנשמה העליונה ; לא ככח העין , כי גם ביום ובלילה לא נעדר כחה , והיא שומעת משש קצוות , ולא יחשכנה מסך או קיר . ולולי האזנים לא נברא ניב שפתים , כי מי שומע ? והדברים כגופות והטעמים ברוחות . והנה יש קול מענג וקול משומם , וכאשר הערה על דרך ההדרה : ההקדמה ופירוש מזמור אי של 'השיטה הראשונה' ניתנים בזה על פי כתב היד היחיד — וירונה הספריה העירונית 294 ( ראה תיאורו לעיל , עמ' 133 ואילך . ( לגבי חרוזי הפתיחה יש בידינו שני עדי טקסט נוספים : כ"י רומא אנג'ליקה 72 וכ '' י מנטואה , 13 אשר בהם הם מובאים בצדו של שיר הפתיחה של הפירוש הנדפס לתהילים . לנוכח עדיפות הנוסח שבכ"י מנטואה ניתנים בזה חרוזי הפתיחה על פיו . שינויי הגירסאות ירשמו בהערות בעזרת סימנים אלה : ו = וירונה ; מ = מנטואה ; ר = רומא אנג'ליקה . גוף ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן