1. שני פירושיו של הראב"ע לספר תהילים

השוואת שני פירושיו של ר' אברהם אבן עזרא לספר מקראי אחד ברכתה כפולה — היא זורעת אור רב על דבריו , והיא קורעת לנו אשנב ל'חדר . 'עבודתו מניעיהם של המחברים , שחזרו וכתבו נוסח שני של ספרם , הם שונים ואף מורכבים : יש שראו צורך להוציא מהדורה מתוקנת ומורחבת שתדחה את הנוסח הראשון , ויש שהסתפקו בתיקון ובשכלול של העותק שברשותם ; יש ששינו מעיקרא את מתכונתו של הספר על מנת להתאימו לצרכיו של סוג אב טיפוס לכך משמשת המהדורה השניה של הספר האנציקלופדיסטי של ר' לוי בן אברהם 'לווית חך ( כ"י , ( אשר בקולופון המחבר שלו מצויה הפנייה הבאה : "והנני מתודע לפני כל חכם לב כי לזמן קרוב שעשיתי טופס זה הספר , שניתי קצת מאמרים , והחלפתי סדר מעניינים רבים , ותקנתי קצת עניינים , והוספתי וחדשתי בו דברים רבים מעם [ צ"ל : פעם ] אחר פעם . ונשלם לי במדינת ארלדי בסוף חמשת אלפים ונה ליצירה , [ 1295 ] והסמן : הן לה' אלהיךוכו' [ דבי , יי , ;[ 14 הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך [ דה"ב , . [ 18 , 'ו ונודע לי כי בתוך זמן זה העתיקו אנשים ממני רוב זה הספר , והנני מחלה כל מי שנפלה בידו אחת מן הנסחאות הראשונות , שיתקננה בזאת הנוסחא האחר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן