פרק ד' גישת ר' אברהם אבן עזרא: מזמורי תהילים — שירת קודש נבואית