העמוד הראשון של הקדמת 'השילזה הראשונה' של פירוש ראב"ע לתהילים (השריד‭,(‬ כתב־יד וירונה — הספריה העירונית ‭.204‬