פרק ג' גישת ר' משה אבן ג'קטילה: מזמורי תהילים — תפילות ושירות לא־נבואיות

הקדמת ר' משה הכהן אבן ג'קטילה לפירושו הערבי לספר תהילים לא שרדה , ועל כן עלינו לשחזר את גישתו העקרונית כלפי המזמורים מן האמור במפורש ובמוכלל בקטעים המועטים מפירושו שהגיעו לידינו . עמדתו בנידון היא רבת ענין בגלל החידוש הרב שיש בה לעומת קודמיו , והיא רבת חשיבות לנוכח התמודדותו האינטינסיבית של הראב"ע עמה בשתי הקדמותיו לתהילים ולאורך כל פירושו הנדפס . אבן ג'קטילה נולד בקורדובה בראשית המאה האחת עשרה , פעל בסרגוסה במחצית המאה , ואף שהה זמן מה בדרום צרפת , מקום שם תרגם מערבית לעברית שנים מספרי הדקדוק של ר' יהודה . 'חיוג חשיבותו כמדקדק ניכרת מכך שהראב"ע כולל אותו בין ששה עשר "זקני לשון , "הקודש אשר אותם הוא סוקר בהקדמתו ל'ספר . 'מאזנים אגב זאת הוא מזכיר את חיבורו הערבי 'ספר זכרים , 'ונקבות ואף מטעים את מקוריותו 1 "גם הוסיף ענינים לא ידעום הקדמונים" ( דף , 'ב עמ' . ( 'א עד היכן הגיעה הערכתו של הראב"ע כלפיו תעיד העובדה , שכאשר הוא חולק על דעותיו בגוף הספר הוא מתיחס אליו בתור "הגדול שבמדקדקים" ( דף י"ג , עמ' ( 'ב או בתור "אחד מהמפרשים הגדולים" ( דף , 'ה עמ' . ( 'ב גם ר' משה אבן עזרא מפליג בשבחו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן