הקדמה

ראשיתו של ספר זה במציאה משמחת . אגב רישום כל כתבי היד של פירושי ר' אברהם אבן עזרא לחמש מגילות ששרדו , נתגלה בתצלום של כ"י וירונה — הספריה העירונית ( 82 . 4 ) 204 בצידו של פירוש הראב"ע לאסתר , גם קטע מפירושו לתהילים , השונה לגמרי מפירוש תהילים המצוי בידינו . הקטע אינו גדול ( ארבעה עמודים , בני 34 שורות העמוד , ( אך חשיבותו רבה . הוא מחזיק את ההקדמה — הארוכה פי שלושה מהקדמת הפירוש הנדפס — ואת הביאור למזמור א' ( כמעט בשלמותו . ( הראב"ע הירבה , כידוע , יותר מכל מפרש אחר לחבר שני פירושים לאותם ספרי מקרא . מן הפירושים המקבילים הללו הגיעו לידינו עד כה חמישה בלבד — הפירוש המקוטע לבראשית , 'הפירוש הקצר' לשמות , 'השיטה האחרת' לשיר השירים ולאסתר , ו'הפירוש הקצר' לדניאל . עתה מתווספים עליהם עוד שניים — השריד מפירושו האחר לתהילים , ופירוש שני לתרי עשר , שאני עתיד להוציאו לאור , אי"ה , ביחד עם מהדורה בקורתית של הפירוש הנדפס . בקולופון המחבר של הפירוש הנדפס לתהילים רשום שהוא נתחבר בנורמנדיה שבצפון צרפת בשנת ד' תתקט"ז . ( 1156 ) ואילו הפירוש האחר , שרק ראשיתו שרדה , נכתב , לפי מה שהעלתה החקירה , כחמש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן