תוכן הענינים

הקדמה 9 פרק א' גישת רב סעדיה גאון : ספר תהילים — תורה שניה 13 פרק ב' הגישה הקראית : מזמורי תהילים — תפילות חובה נבואיות 55 . 1 סלמון בן ירוחם . 2 56 יפת בן עלי 67 פרק ג' גישת ר' משה אבן ג'קטילה : מזמורי תהילים — תפילות ושירות לא נבואיות 96 פרק ד' גישת ר' אברהם אבן עזרא : מזמורי תהילים — שירת קודש נבואית 121 . 1 שני פירושיו של הראב"ע לספר תהילים . 2 121 גישת הראב"ע על רקע הדיינותו עם קודמיו . 3 135 ההקדמה ופירוש מזמור א' שבשריד — 'השיטה הראשונה' . 4 237 הקדמת הפירוש הנדפס — 'השיטה השניה' 247 מפתח ביבליוגראפי 249 מפתח המקראות והמדרשות 257 מפתח השמות והענינים 275  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן