ישראל מ' תא־שמע פירוש רש"י-רי"ף ופירוש רש"י-רא"ש

פירושו של רש"י לתלמוד , שהוא הספר היקר , החביב והנפוץ ביותר מכל מה שנכתב על ידי כל חכמי ישראל מאז חתימת התלמוד ועד ימינו — ואין שני לו מלבד פירושו של רש"י עצמו לתורה — נתון לנו כיום בנוסח אחיד למדי , המשתקף אלינו מעל דפי כל גמרא נדפסת שבנמצא מאז המצאת הדפוס ועד היום י ואם אינני טועה לא נדפסה שום מהדורת תלמוד מעולם שאיננה מלווה בפירוש רש"י בגליונה , עוד בטרם הפך הפירוש לחלק בלתי נפרד מצורת הדף הקבועה ומעימוד י ו הממוספר . רש"י לבדו הוא שזכה לכבוד גדול זה , ולא אדם או ספר אחר שבעולם . כך הוא הדבר במהדורות הדפוס , אולם בעולם כתבי היד שונה המצב בתכלית , כי רוב רובם של כתבי יד רש"י לתלמוד נפרדים הם מן התלמוד , כשם שרוב רובם של עותקי התלמוד שבידנו , הן הקודיקס השלמים ששרדו , והן הדפים הבודדים והקדומים , התלושים מבריכות ספרים עתיקים , שהגיעו לידנו , אין בהם פירוש רש"י , אף על פי שרובם הגדול ממוצא אשכנזי מובהק הם . עם צירופו הטכני של פירוש רש"י אל גליון התלמוד בראשית תקופת הדפוס , נוצרה תלות טקסטואלית קבועה ועמוקה בין שני הספרים , שהשפיעה , מצד אחד , על נוסח התלמוד ותיקונו ברוח הצעותיו של רש"...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן