יעקב ש' שפיגל על כמה מקורות ועניינים בפירוש רש"י לירמיהו ויחזקאל

בשנת תרס"ה פרסם ר' אברהם ברלינר , במהדורה תנינא , את פירוש רש"י על התורה "מוגה על פי כתבי יד ודפוסים ישנים" עם ביאור בשם "זכור . "לאברהם באותה שנה פרסם ר' יעקב משה טולידנו את ספרו , "אפריון" הכולל את "רשימת ספרי הפירושים , החידושים , והבאורים , שנתחברו על פירוש התורה לרבי' שלמה יצחקי ז"ל נדפסים וכתבי . "יד הרשימה מונה 195 ספרים . כמאה שנים חלפו מאז ועד ימינו , ועינינו הרואות כי נתברכנו ביבול רב של ספרים , הן חדשים והן ישנים מכתבי יד , המבארים את פירוש רש"י לתורה . בד בבד נתברכנו גם במהדורות חדשות של פירושו לתורה , על פי כתבי יד ודפוסים ישנים , תוך בירור נוסחאות הפירוש ומקורותיו . בנוסף לשפע זה יש להזכיר את המחקרים הרבים על פירושו , שחלקם אף הם ספרים בפני עצמם , וחלקם יצאו מכלל קונטרס ולידי ספר לא הגיעו . אם נבדוק בתוך כל השפע העצום של העיון והמחקר בפירוש רש"י , במשך כל הדורות , מהו החלק היחסי של העיסוק בפירוש רש"י לנביאים וכתובים , נגיע למסקנה כי חלק זה הוא אפסי . לשם קבלת מושג לצורך ההשוואה , יש לציין כי על פירוש רש"י לנ"ך נכתבו רק ספרים מעטים . ואתה תמה מדוע נגרע עד כדי כך חלקו של פי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן