דב ישראל פוגל חשיבותו של פירוש רש"י על הרי"ף בבירור נוסח פירוש רש"י לגמרא

בשנת רפ"ב נדפס בוונציה לראשונה , בצמוד לטקסט הרי"ף , פירוש שכותרתו : . "י"רש" מדפוס זה , בשינויים ותיקונים קלים , נדפסו הלכות רב אלפס , בהוצאות שונות , עד הוצאת האלמנה והאחים ראם ( בשנים תר"מ-תרמ"ו . ( והנה , אף על פי שפירוש רש"י על הרי"ף נדפס ונמצא בהישג יד , הוא זכה למעט תשומת לב , הן מצד האחרונים הן מצד החוקרים בני זמננו , חוץ מחוקרים אחדים כמו דב בער צאמבער , א' קופפר , שמא יהודה פרידמן וכמובן רנ"נ רבינוביץ , שהשתמש בו בדקדוקי סופרים שלו . עיון ברושמי רשימות של ספרות הראשונים , אפשר שיכול להסביר את התופעה . בספר יד מלאכי — כללים , כללי רש"י , מובא : פירוש רש"י שברי"ף , אף , שרובו ככולו , לקוח מדברי רש"י שבש"ס וגורע ומוסיף בו , לא היה הוא עצמו המחבר , אלא כותב אחר הוא שסדרו , לא ידעתי מאן הוא . כן למדתי ממה שראיתי שם , בפר' כל הכלים , גבי אסובי ינוקא כשבתא , שכתב וז"ל : * מאמר זה הוא חלק מפרק גדול יותר על רש"י על הרי '' ף , שנמצא בעבודת הדוקטורט שלי על הנושא " רש"י לבבא , "מציעא הנעשית במחלקה לתלמוד של אוניברסיטת בר אילן , בהנחיית פרוסי שמא פרידמן ופרופ' דניאל שפרבר . 1 בחיפוש במאגר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן