ניסן נצר מקומה של לשון־חכמים בפרשנותו של רש"י למקרא

מבוא במאמר זה אנו באים לזרוע אור על אחת מדרכי פרשנותו של רש"י למקרא , והיא ההיקש אל לשון חכמים . מצאנו כ 120 ערכים מקראיים , שלביאורם מסתייע רש"י בהשוואה אל לשון חכמים ' . בדיקה מדוקדקת העלתה , כי ברביעית מן ההשוואות 30 ) בערך ) מצויה כבר בכתבי מדקדקים שלפני רש"י , ואילו כ 90 השוואות לא מצאנו לפני רש"י , ובאלה ידון מאמרנו . בין ההשוואות שמצאנו בקודמי רש"י בולטת קבוצה , שראשיתה בספר "שבעים המלים" לרס"ג , כגון : ארה , גיל , גרד , כרסם , מחלף , ^ 'מ זרה , נוף , סלד , עצומה , צבת , צמת , רסס , שפה . חלק מהשוואות אלה הפכו לנכסי צאן ברזל של המילונאות בימי הביניים , כגון : ארה ( בכתבי דונש \ , 'חיוג פרחון , ( גיל ( אלפאסי , אבן ג'נאח , פרחון , רד"ק , ( גרד ( אלפאסי , מנחם , אבן ג'נאח , פרחון , רד"ק , ( כרסם ( דונש , אבן ג'נאח , פרחון , רד"ק , ( משרה ( אבן קורייש , דונש , אבן ג'נאח , פרחון , רד"ק , ( והערכים : עצומה , צבת , צמת , רסס ( אבן ג'נאח , פרחון , רד"ק . ( ישנן השוואות , שנמצאו לפני רש"י רק בכתבי אבן ג'נאח ! בלם , גלד , לעט , נחושת , עלף , שחט , שרג . השוואה אחת נמצאה אצל אבן ג'נאח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן