אלעזר טויטו הרקע ההיסטורי של פירוש רש"י לפרשת בראשית

הבה ננסה לשחזר את תכנית הלימודים במקרא של בית המדרש שבו למד רש"י כילד וכנער . כילד למד רש"י את פשר מלות הכתוב , מלה בעברית ותרגומה בצרפתית עתיקה . ספרי הלימוד הנפוצים היו ספרי הלעזים , שהעתקות מאוחרות מהם מצויות עד היום בכתב יד ושתיים מהן זכו בינתיים לפרסום במהדורות מדעיות . כנער למד רש"י את מדרשי התורה . ספרי הלימוד היו "בראשית רבה ושאר ' . "מדרשות כשגדל רש"י והחל הוא בעצמו ללמד מקרא , נשתנתה תכנית הלימודים . לצד הוראת תורה על פי מדרשים החלו ללמד תורה על פי פירוש רש"י . הכל יודעים שתכנית לימודים היא ביטוי גם לצרכים של החברה וגם למאווייה . שינוי בתכנית הלימודים מצביע על שינוי בשני אלה — בצרכים ובמאוויים . עלינו אפוא להשתדל להשיב על השאלה היסודית הראשונה : מה נשתנה בחברה היהודית בצרפת-אשכנז בסוף המאה האחת עשרה , שגרם לשינוי בתכנית הלימודים ? אילו צרכים חדשים התעוררו , שלא מצאו את מילוים בתכנית הלימודים הקיימת ? וכתולדה לשאלה הזאת יש לשאול : במה היה עשוי פירוש רש"י , על התפיסה הפרשנית המונחת ביסודו , למלא צרכים חדשים אלה ? שאלה שלישית אנו מציגים : מה הניע את רש"י לתת לפירושו את הצורה שי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן