שרה (מוניץ) המר ושלמה פיק נוסח פירוש רש"י למסכת חגיגה לקראת מהדורה מדעית

להלן דוגמה לנוסח פירוש רש"י למסכת חגיגה ב ע"א-ע"ב על פי כתבי היד והדפוסים הקדומים של מסכת זו . נוסח הפירוש לסוגיה הראשונה מוצג בצורת השוואה רצופה בין כתבי היד והדפוסים השונים — בשורה העליונה מובא נוסח פירוש רש"י בדפוס וילנה , ולאחריה מובאים בזה אחר זה שאר המקורות . בהערות השוליים הוספנו עדויות נוסח לפירוש רש '' י כפי שהן מופיעות בפירושי הראשונים על מסכת זו , נוסחאות כתבי יד של התלמוד שיש בהן עניין להבנת פירוש רש"י , הערות כלליות הנוגעות לכתבי היד של הפירוש , והפניות לפירושים ומחקרים שיש בהם עזר ללימוד פירוש רש"י לסוגיה . א . כתבי היד בקטע זה ממסכת חגיגה נעשה שימוש בשלושה כתבי יד שלמים של הפירוש . 1 : פרמה 2244 ( די רוסי . ( 808 מספרו במלכ"י : ס' . 13409 בכתב היד מצויים , בין השאר , פירושי רש"י למסכת ביצה , ראש השנה וחגיגה . בקולופון נכתב : "ותשלם כל המלאכה אשר עשיתי בזה הספר , אני מנחם יזי"י = ] יראה זרע יאריך ימים ] בר' אלחנן יש"ר = ] יחיה אנו מודים למכון לתצלומי כתבי יד עבריים בספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בירושלים ( להלן : מלכ"י ) ולספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק ולצוות העובדים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן