רש"י עיונים ביצירתו

רש"י עיונים ביצירתו בעריכת צבי אריה שטיינפלד פרסומי בר אילן : המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל יפה המכון לחקר ההלכה רש"י עיונים ביצירתו בעריכת צבי אריה שטיינפלד הוצאת אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן