ד. הפקעת גיור למפרע — פסק־הדין בעניין האח והאחות — ישראל

מקרה נוסף שבו התעוררה שאלת הפקעתו למפרע של גיור — וכתוצאה מכך הפקעת קידושי המתגייר — נודע בישראל כ"פרשת האח . "ואחות במקרה זה התעוררה השאלה , האם שני אחים כשרים לבוא בקהל , או שמא כל אחד מהם הוא ממזר , כפי שפסקו תחילה בתי דין רבניים שונים . חוה לנגר , אמם של האחים , נישאה בפולין לאדם בשם בולק בורקובסקי , ולפני שקיבלה ממנו גט נישאה בישראל לאוטו לנגר . מנישואיה השניים נולדו שני האחים , חנוך ומרים לנגר . לכאורה , היתה האם אשת איש בשעה שנישאה ללנגר וילדה לו את הילדים , וכתוצאה מכך האח והאחות הם ממזרים . ברם , אילו היה נפסק , כי קידושיה של חוה לנגר עם בעלה הראשון לא תפסו , היתה נמנעת קביעת הממזרות של ילדיה . התברר , כי אותו בורקובסקי התגייר עובר לנישואין עם חוה לנגר , ועובדה זו היא ששימשה בסיס ל"פסק הדין בעניין האח והאחות" ( להלן : פסק הדין ) שהתיר את האחים לבוא בקהל . נציין כבר עתה , כי לא ניכנס כאן לבחינת העובדות שנקבעו בפסק הדין ( אין ספק , כי ההד הרב שעורר פסק הדין , נובע בחלקו מהממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק הדין , ומאופן קביעתם . ( ממצאים עובדתיים אלה ישמשו לנו נקודת מוצא לעיון בפסק הד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן