פרק ב התנהגות המתגייר לאחר הגיור והשפעתה על תוקף הגרות