ב. תשובות בשאלות ממזרות, קידושין וזיקת ייבום וחליצה

נישואי ממזר ושפחה לצורך טיהור הבנים — תשובות מהריב"ל והמבי"ט ר' יוסף בן לב נשאל בנוגע למי שהיתה שפחה מגיל שש בבית אשה אלמנה . בהיותה בת תשע טבלה , לפי בקשתה , בפני גברתה ואשה יהודייה אחרת , ומאז התנהגה בקיום מצוות זמן רב כאחת מבנות ישראל . התעוררה השאלה , אם יכולה אותה שפחה להינשא לממזר , וכך יהיו ילדיהם כשרים לבוא בקהל . השאלה המשפטית העיקרית שנידונה בתשובת הפוסק היא , אם אותה טבילה עולה כדי טבילת גרות . אילו היתה התשובה חיובית , כי אז היה מקום לראות את השפחה כישראלית , ובניה מנישואיה לממזר יהיו ממזרים , שאינם כשרים לבוא בקהל . מהריב"ל דו"א , הגהות הטור , אות לד ) תשובה שמצא מר' יצחק אשכנזי : "והעיד שראה מעשה בקושט' שממזר ת"ח נשא שפחה . ונתקבצו שם חכמי קושט' באותם נישואין לכבוד הת"ח" ( ושמא זהו הממזר תלמיד חכם , שעליו מסופר בשו"ת המבי"ט , שם — ראה להלן , תחילת סעיף ב . ( 201 בשנת 1610 הטילו השלטונות מס על המחזיקים בעבדים . תשלום המס חיזק את זכותם החוקית של בעלי העבדים על עבדיהם , וחכמי דור זה נטו לדעה , כי באותו הדור יסכימו הכל , שגוף העבדים קנוי לבעלים כדין עבד כנעני . ראה : שו"ת מהר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן