ב. מעמדו של גר קטן ומחאתו

השיטות השונות , שהתבארו למעלה , בעצם גרותו של גר קטן , קשורות לעניין מעמדו עד לזמן שיגדל ויוכל למחות . אם קבלת המצוות היא חלק מדרכי הגיור , המשלימה את גיורו של גר קטן , בעת שבגר — כי אז מסתבר לראות את גיורו של קטן כגיור על תנאי . הקטן אינו גר גמור עד שיגדל ולא ימחה . אפשר גם כן , שיש לראותו בתקופה זו כספק גר , וגם להשקפה זו ניתן למצוא יסוד בדברי ראשונים . אם אכן גיורו של קטן הוא גיור על תנאי , כי אז יש לראות בכך חריג לכלל היסודי בהלכות גיור — שנתבאר למעלה — לפיו אין גיור על תנאי . חריג זה מיוחד לקטנים בלבד , שאינם בני דעת , ובאין גמירת דעת לקבל מצוות אין גיור שלם . אולם , אין מסתבר לגרוס כך , וזאת לאור הכלל היסודי , שאין לעולם גיור בלא קבלת מצוות , וכי אף בקטן נעשית קבלת המצוות בעבורו על ידי בית הדין , מכוח "זכין לאדם שלא . "בפניו לדרך זו נראה לומר , כי גיורו של קטן הוא גיור שלם אף בקטנותו . סברה זו עולה בקנה אחד עם ראיית הגרות כזכות גמורה לקטן מדין תורה , ומונעת קשיים שונים , הנובעים ממעמד מסופק של הגר בהיותו קטן . אפשר לבחון שאלה זו לפי זיקתו של דין המחאה לדין הגיור . אם גדלותו של גר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן