א. קבלת המצוות כתנאי לגיור

המעשה בגופו של המתגייר — הוא המביא לידי כך שיקבל את המצוות בדעתו . במקום אחר ביקשנו להסיק מדברי הגמרא ביבמות , כי קבלת המצוות איננה אחד ממעשי הגיור המכניסים 1 שבת לא , א . לברית . ואילו מדברי הברייתא ביבמות , המפרטת את סדר הגרות , עולה , כי על המועמד לגיור לומר לבית הדין אם הוא מקבל עליו את המצוות , ורק לאחר מכן ניתן למולו ולהטבילו ו "קיבל — מלין אותו . "מיד אמירת הדברים היא הדרך הרגילה המגלה את הרצון וההסכמה להתגייר , ומבטאת מה שהמתגייר קיבל על עצמו . זו קבלת המצוות בפה , ויש להבחין בינה לבין קבלת המצוות בלב . קבלת המצוות בלב היא עיקרו של גיור , כפי שנתבאר למעלה . קבלת המצוות בפה היא גילוי דעתו של המתגייר לקבל עליו מצוות ולהתגייר . מן הראוי להטעים , כי דברי הברייתא : "קיבל — מלין אותו" — מורים שקבלת המצוות המילולית היא תנאי לגיור , להבדיל ממילה וטבילה , שהן מעשה הגיור המכניס לברית . קבלת המצוות כתנאי לגיור עולה גם מדיני גרותה של יפת תואר . חכמים קבעו בברייתא ... " [ אבל קבלה עליה — מטבילה ומותר בה . "מיד וכך משמע ממה שאמר הרמב"ם בדברים הפותחים את דיני הגיור : "וכן לדורות כשירצה הגוי ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן