ד. קבלת מצוות בעבד כנעני

סוגיה מורכבת בדיני עבד כנעני היא שאלת קבלת המצוות . ראיית הכניסה לעבדות כגיור מסוים מעצימה את הקושי , שכן מצד אחד קנוי העבד לאדונו וכפוף למרותו המלאה , ואילו מצד שני עיקר הגיור הוא התחייבות במצוות מרצון וללא כפייה . בעניין זה מצויה מחלוקת תנאים , שנידונה במסכת יבמות , והתלבטו בה הרבה הראשונים . בסיומה של הברייתא , המפרטת את סדר הגיור , נאמר : "אחד גר ואחד עבד . "משוחרר מסקנת סוגיית הגמרא ביבמות היא , כי היקש זה נאמר ביחס לטבילה , אולם לפני כן ביררה הגמרא אפשרות אחרת ? "קסלקא דעתך לקבל עליו עול . "מצות תוך כדי כך נידונה סוגיית קבלת המצוות בעבד , אגב השוואתה לקבלת מצוות של יפת תואר ושל גר צדק . בגמרא מובאות שתי ברייתות לגבי קבלת המצוות בעבד . בברייתא אחת נקבע : "אחד גר ואחד לוקח עבד מן הנכרי צריך . "לקבל בברייתא אחרת נאמר : "במה דברים אמורים — בגר , אבל בעבד משוחרר — אין צריך . "לקבל לפי פשט הלשון , עוסקת הברייתא הראשונה במי שנקנה לעבד כנעני , והברייתא השנייה — בעבד כנעני המשתחרר ובא לכלל ישראל . ברם , לא הכל סברו כך . כאמור , מביאה הגמרא מחלוקת תנאים באשר לדרך גרותה של יפת תואר , אשר אי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן