הגיור הלכה ומעשה

מנחם פינקלשטיין הגיור הלכה ומעשה מפרסומי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן מנחם פינקלשטיין הגיור הלכה ומעשה הוצאת אוניברסיטת בר אילן הספר יוצא לאור בסיוע : קרן שמואל אטלס שעל יד האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות הקתדרה למשפט עברי ע"ש מורי לזרוף , אוניברסיטת בר אילן הקרן ע"ש הרצוג , אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן