ביבליוגרפיה

אבוש , דורית . . 1988 "סמנטיקה של הזמן . "המתמשך בלשנות חפש"ית , , 26 . 16-5 אורנן , עוזי . תשל"ט . המשפט הפשוט . ירושלים : אקדמון . בורוכובסקי בר אבא , אסתר . . 2001 הפועל : תחביר משמעות ושימוש . באר שבע : אוניברסיטת בן גוריון בנגב . בורוכובסקי , אסתר ופנינה טרומר . . 1983 "הפרדת המישורים בניתוח תחבירי : הדגמה בסוגיית . "ההצרכה בלשנות עברית , . — . 64-51 , 36 תש"ס . "מעיון תחבירי פורמלי לעיון תחבירי סמנטי י פועלו המדעי של אליעזר . "רובינשטיין בלשנות עברית , . 36-5 , 45 בורוכובסקי , אסתר ותמר סוברן . . 2003 "מדינה המפריטה את עצמה לדעת : קווים לתיאור העברית לפי דקדוק . "הצירופים בתוך רינה בן שחר וגדעון טורי ( עורכים , ( העברית שפה חיה , ג . תל אביב : הקיבוץ המאוחד , . 50-31 בת זאב שילדקרוט , חוה . . 2003 "פוליסמיות של כמתים . "בצרפתית בתוך יצחק שלזינגר ומלכה מוצ'ניק ( עורכים , ( למ"ד לאיל"ש : קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית . ירושלים : צבעונים , . 112-94 , 'גורביץ דוד . . 1997 פוסטמודרניזם : תרבות וספרות בסוף המאה העשרים . תל אביב : דביר . דורון , עידית . ת...  אל הספר
תמר סוברן