1. שדות סמנטיים ומטפורות בשיח

נושא המטפורה מלווה אותי לאורך כל עיסוקי המחקרי . לראשונה עסקתי בתופעת המטפורה בשיח במחקרי על תאוריית השדה הסמנטי ( סוברן . ( 1987 גם קיטאי ראתה את הקשר במקביל ובאופן בלתי תלוי . ( Kittay 1987 ) קיטאי הראתה כיצד קשרי השדה של האיבר הציורי במטפורה משפיעים על משמעותה בשדה המושאל . היא הביאה את דוגמת הפילוסוף המיילד של אפלטון ודוגמאות אחרות מן השירה , שם מצטייר שדה המוצא של הציור חיי נערה מעלומים לזקנה כסיפור פריחתה וכמישתה של העיר ונציה בשיר של וורדסוורת ( שם , עמ' ' . ( 264-258 קיטאי מנצלת את המבניות הגלומה בתאוריית השדה כדי להסביר שמטפורה , בעיקר מטפורה מורחבת , מנצלת את יחסי המבנה שיש בשדה המוצא של האיבר הציורי שלה ומעניקה מבנה זה לשדה המושאל החדש . רעיון זה קרוב לרעיון המיפוי של לייקוף וגו'נסון שנהגה בערך באותו זמן בבלשנות והורחב מאז לתאוריה מכלילה של חשיבה ושפה ( לעיל , פרק שמיני סעיפים . ( 2 , 1 הקשר בין שדות ומטפורות נרמז עוד קודם לכן בעבודתו של מרגלית ( תש"ל , ( שבעקבות קארנאפ ראה במטפורה "אופן דיבור . "מוסט גם אני ניצלתי את המבניות המתגלה בשדה הסמנטי להבנה של תופעת המטפורה בשיח ( ...  אל הספר
תמר סוברן