תרשים ‭:4‬ התארגנות מושגי השונות בשני ממדים, חלל ולוגיקה