2. יחסי סדר נוספים

מסתבר שאפשר לקבץ ולחלק את רכיבי המשמעות לקבוצות משמעות , גם כאן לפי שיטת המשותף והמבדיל . חלוקה כזו מצביעה על סדר גבוה יותר ועל כך שבין רכיבי המשמעות של מילות השדה מתקיימים קשרי סדר נוספים והדוקים יותר . המושגים זהות , שונות , איברות , ערכיות הם מתחום הלוגיקה , כיוון , נתק ורצף קשורים לתחושת החלל , ובהשאלה גם לתחושת הזמן . אולם מתברר שבין שני ממדים אלה שאליהם משתייכים רכיבי המשמעות מתקיים סדר נוסף של זוגות : זהות הלוגי דומה במשהו ומקביל לרצף החללי , שונות או אחרות מנוגדות לזהות כשם שנתק מנוגד לרצף במישור החללי . עיון בשני הממדים ובסדר הרכיבים מגלה שהמושגים החלליים והמושגים הלוגיים מתאימים ביניהם בזוגות , כפי שנראה בטבלה הבאה . הטבלה מציגה את יחסי הסדר בתוך מערכת הרכיבים הבסיסיים של מושגי הזוגות שמצאנו : רצף מקביל מבחינה מושגית לזהות , ואילו נתק מקביל לשונות . אנו יכולים לצייר לעצמנו תינוק קטן היורד לראשונה בזחילה במדרגות . הוא זוחל עד שפת המדרגה העליונה ופתאום נעלמת התמיכה שהרגיש בכפות ידיו . הרצף הבטוח של הרצפה נעלם . עכשיו יש למצוא דרך אחרת כדי לא לאבד את שיווי המשקל . די מהר לומד הת...  אל הספר
תמר סוברן