1. רב־משמעות ורכיבי משמעות בשדה סמנטי

למגוון התאוריות הרחב של הבלשנות הקוגניטיבית הנחות משותפות אחדות . בהכירן באופי התקשורתי של השפה , מבקשות התאוריות הסבר לאפשרות התקשורת . התנאי הראשון המתבקש הוא הכללה , כללים , מערכת משותפת וכוללת שבזכותה אפשר ללמוד לשון , להביע בה מחשבות וליצור תקשורת יעילה עם הזולת , ואף לתרגם משפה לשפה . מכאן ההתמקדות של הבלשנות הקוגניטיבית ושל הסמנטיקה הקוגניטיבית במנגנוני חשיבה מופשטים ומוכללים הנגזרים מאופני הביטוי הלשוני . דו משמעות , רב משמעות , מטפורה , אירוניה , הומור וסרקזם , הוראות ביצוע — תופעות אלה ואחרות מבקשות הכללה והסבר במנגנוני חשיבה , עיבוד והמשגה . הפרק שלפנינו מבקש למצוא מנגנונים אלה בשיטה תלוית השימוש ( ראו לעיל , פרק תשיעי סעיף ( 2 ובעזרת שיטת השדה הסמנטי ( פרק שישי סעיף , ( 2 תוך עיון במושג המופשט שונות הנראה בסיסי ואולי נדמה שאין הוא מתפרק ליסודות פשוטים יותר . הפרק יראה שכאשר פורסים את השדה של המילים " המכסות" את תחום השונות , מתגלים מנגנוני תפיסה וחשיבה הקודמים אף למושג בסיסי לכאורה וראשוני זה המשמש להבחנה ולבנייה של מושגים מורכבים ממנו . לכאורה נראה המושג שונות פשוט ; משמעו...  אל הספר
תמר סוברן