4. סמנטיקה ופרגמטיקה: נקודות מגע וקווי תיחום

בקיץ 2003 נערכה באוניברסיטת מישיגן בארה"ב סדנה שכותרתה "מקום המפגש של הסמנטיקה / 'והפרגמטיקה במסגרת סדרת ספרים שעורכים קטרינה יזלוץ וקן טרנר . שם הסדרה , CRiSPi ראשי התיבות של "מחקר עכשווי של המגעים בין הסמנטיקה . Semantic Pragmatic interface Current Research in the : "לפרגמטיקה כרך אחד בסדרה נקרא "ממילים , "לשיח ומשנהו "מודליות — נושאים במגע בין סמנטיקה . "לפרגמטיקה מעניינת במיוחד טענתם של עורכי הכרך החמישי בסדרת הספרים , קמפ ופרטי . (& Partee 2000 Kamp ) שם הכרך : "התלות בהקשר בניתוח משמעות . "בלשנית ברברה פרטי היא מייצגת חשובה ונאמנה של הסמנטיקה הפורמלית לוגית , והנה היא אומרת בדברי ההקדמה של העורכים \ "עד לפני זמן לא רב הייתה בוודאי השאלה , האם חקר התלות בהקשר שייכת לסמנטיקה , נענית בשלילה , 2 למילים עבריות שעברו תהליך דומה , כגון אולי ואז , ראו , Livnat 2001 לבנת בדפוס , יציב ולבנת בדפוס . בעיקר על ידי סמנטיקאים פורמליים . אולם מחקרים חרשים בסמנטיקה פורמלית מראים , שחקירה של שפה טבעית בלי תשומת לב לתלות בהקשר היא בבחינת . "בלתי אפשרית והרי זה שינוי מהותי בתפיסה של אחת מראשי הדוברי...  אל הספר
תמר סוברן