3. ממשמעות מושגית־תוכנית למשמעות מארגנת

גם מחקריהן של אליזבט טרוגוט באנגלית ושל חוה בת זאב שילדקרוט בצרפתית מחזקים בהתמדה את הגשר בין הסמנטי לפרגמטי : טרוגוט ושותפיה דנים החל משנות השמונים באופן שיטתי ומקיף בפוליסמיה באנגלית , בריבוי משמעות של מילים , בתהליכים מטונימיים ומטפוריים ובחיפוש אחרי ההיגיון הפנימי והסדר המוליד ריבוי משמעות . ההסתעפות וההתעשרות של המשמעים מתרחשות בשל שינויים בתנאים ובנסיבות של השמעת מילים בהקשרים חדשים . טרוגוט ושותפיה גילו שלתהליכים אלה יש כיוון צפוי שאפשר להסבירו , שקיימת חוקיות באופני ההתגוונות וההתעשרות של משמעויותיהן של מילים מסוימות , ושאין שרירות ומקריות בהתפתחות פוליסמית של מילים . ממחקריהם של טרוגוט ( Traugott 1986 ; 1989 ) ושל הופר וטרוגוט ( Hopper & Traugott 1993 ) עולה שעל פי רוב מילים מתפתחות מהקשר מציאותי אובייקטיבי אל הקשרים סובייקטיביים ( לעתים רוויי רגש . ( בשלבים מאוחרים יותר מתגבשים משמעים שיש בהם מודעות ללשון , לשיח , להיגיון , ולעתים הופכת המילה הפוליסמית אף למילה דקדוקית כמו , about שראשיתה קרבת מקום והמשכה 'על . 'אודות טרוגוט מדגימה את טענותיה בעזרת עיון במילון אוקספורד ההיסטו...  אל הספר
תמר סוברן