2. מסמנטיקה של משמעים למשמעים פרגמטיים

ניסיונות התקרבות , עירוב תחומים וניסיונות להפרדת תחומים בין הסמנטיקה לבין הפרגמטיקה נעשו גם מכיוון הסמנטיקה . לאנאקר ( ראו גם לעיל פרק שמיני סעיף , ( 3 שהוא בלשן קוגניטיביסט מובהק , מבקש להחיל את עיקרי תורתו על כל היבטיה של התקשורת הלשונית הבין אישית . הוא מכנה את שיטת המחקר שלו "מודל , "תלוי שימוש וזה השם שנתנו ברלו וקןמר לכרך שערכו ופרסמו . ( Barlow & Kemmer 2000 ) המהלך המחקרי מתחיל בשימושים שאנשים עושים בשפה ומשם יוצאים לגילוי עקרונות מכלילים . זהו מימוש בלשני מדעי מובהק של הססמה הפילוסופית העמומה משהו של ויטגנשטיין , "משמעות היא . "תלוית שימוש גבולות העיסוק במשמעים ובסמנטיקה החלו להתרחב . בכנס של האגודה הבלשנית הבין לאומית בשטוקהולם ב 1999 הרצתה סוזאן קמר , אחת מעורכות הקובץ , על הסמנטיקה של שמות פרטיים . היא הצביעה על הפוריות שיש בהתייחסות אל כל מבעי השפה כאל קטגוריות פתוחות הנתונות בתהליכי השתנות מתמידים והמשקפות גם תהליכים וצרכים חברתיים . מכאן נגזרת ההרשאה לעסוק גם במשמעות של שמות פרטיים . אלה נתפסו בעבר בתוויות שרירותיות נעדרות משמעות ולכן כבלתי ניתנות לניתוח סמנטי . חריג י...  אל הספר
תמר סוברן