5. מרחבים מנטליים ועירובים מושגיים

בשנת 2001 ובשנת 2002 התפרסמו שני ספרים שבכותרת המשנה שלהם הופיע המושג "עירובים מושגיים" . ( conceptual blends ) הכותרת המלאה של ספרה של קולסון היא "קפיצות סמנטיות : תזוזות במסגרות ועירובים מושגיים במבנה המשמעות" . ( Couison 2001 ) הספר עוסק במבני משמעות , באופן בנייתם של מבנים משמעותיים , ובמקביל באופני פענוחם . העובדות המעניינות את קולסון נוגעות למשפטים , לצירופים שמניים , למטפורה , לאנלוגיה , למשפטי תנאי נוגדי מציאות ( משפטי לו , אילו והלוואי , ( לשיח ולסולמות הדרגה — מגוון מעניין ועשיר של תופעות לשוניות ולא לגמרי לשוניות . העניינים שקולסון מנתחת בעבודתה — ועוד נשוב לדון בהם — אחוזים ומהודקים בתאוריה שפיתח ומוסיף לפתח המורה שלה , פוקוניה , עם עמיתו טרנר . הניתוח שלה בא להדגים , להעשיר ולבסס את התאוריה . פיתוחים קודמים אפשר למצוא במאמרים משותפים של פוקוניה וטרנר החל משנות התשעים . הצגה רחבה , תאורטית מודגמת ומנומקת יש בספרם החדש של פוקוניה וטרנר , המסביר בין השאר את המינוח שהם טבעו , " עירובים . "מושגיים כותרת הספר יומרנית ביותר והיא ממריאה אל מעבר לגבולות הבלשנות , ואף אל מעבר לגבולו...  אל הספר
תמר סוברן