4. משמעות, תחביר וקוגניציה

בהרצאתו המכובדת שנעלה את הכנס של האגודה העולמית לבלשנות קוגניטיבית פרס לאנאקר , שהוא יושב הראש של אגודה זו , גרסה מעודכנת ומרחיקת לכת של תורתו . הוא צייר מחדש ובדרך מפתיעה וקיצונית למדי את יחסי התחביר והסמנטיקה , או שמא נאמר — יחסי התחביר וההיערכות המושגית . אך כדי להבין עד כמה הרחיק לכת יש להפנות שנית את המבט אל המפנה החומסקיאני , אל שאלת היחס בין תחביר ומשמעות בתורת חומסקי ( לעיל , פרק שני סעיף . ( 2 4 . 1 מבט נוסף על יחסי תחביר ומשמעות בשנות החמישים סבר חומסקי שהתחביר אוטונומי והסמנטיקה היא רק ה"לקסיקון" הנפרד , הנרכש , שאין לו חשיבות רבה בתיאור עקרונות המבנה והפעולה של המנגנון הלשוני . יש המכנים גישה זו , "סינטקטוצנטריזם" התמקדות בתחביר . ( Jackendoff 2002 ) יש בכינוי זה ביקורת על הזנחת ממד התפיסה החושית והמשמעות . בחיפוש אחר מבני העומק של משפטים רב משמעיים חתר חומסקי לחשוף מבנה עומק הגיוני שיבחין בין משמעיהם . המשפט האנגלי 1 like her cooking הוא בעל שלוש משמעויות . שלושה עצי גזירה שונים מבחינים בין היחסים הפנימיים שבעומק המשפט המושמע . ( 1 אני אוהב את הבישול שלה ( בישול נתפש כשם ע...  אל הספר
תמר סוברן