3. מעמדה של הסמנטיקה בבלשנות הקוגניטיבית

עד לפני עשורים אחדים היה למונח "קוגניטיבי" מקום רק בפסיכולוגיה , בענף שעסק בתהליכים מנטליים של חשיבה , של המשגה , של זיכרון וכדומה . בשנים האחרונות התפשט השימוש במונח זה אל ענפים נוספים ואל שיטות חקר חדשות . בין השאר הוא מופיע בשמו של ענף בחקר השירה r "פואטיקה . "וגניטיביתק הוא גם מצביע על ורם מתחזק בבלשנות הנקרא "בלשנות . "קוגניטיבית לאחרונה דבק אבק אפנה יוקרתי בשם התואר , "קוגניטיבי" ודומה שרבים ממהרים להתהדר בו בתחומי דעת שונים כדי להאדירם ולשוות להם גוון מעניין ומושך נוסף למחויבות אמיתית לעניינים שבתפיסה , בהכרה ובתהליכים המנטליים . מה מסמן המושג קוגניטיבי ? כיצד הורחבו גבולותיו ? תשובה על שאלות אלה עשויה להינתן בעזרת כלים שפיתחה לאחרונה הסמנטיקה הקוגניטיבית עצמה . הסמנטיקה הקוגניטיבית התרחקה מאוד מן הסמנטיקה הלוגית פורמלית . בניגוד למי שמשעין את תורת המשמעות על הלוגיקה ועל המושגים אמיתי ושקרי , מחזיקה הסמנטיקה הקוגניטיבית בתפיסה שלמושגים אין גבולות ברורים ואין גדרות והגדרות המוצבים אחת ולתמיד . מושגים משתנים ומתגוונים והם תלויים במנגנוני ההמשגה האנושיים . מהגותו המאוחרת של ויטגנש...  אל הספר
תמר סוברן