2. תחושה, התנסות והמשגה

תחת האובייקטיביזם הזה שלייקוף וג'ונסון יצאו להתקיפו כבר לפני שני עשורים ויותר , הם מציעים עתה ( Lakoff & Johnson 2002 ) את תורת "הראליזם ההתנסותני" . ( embodied realism ) ראליזם התנסותני , שלא כנטורליזם , אינו גורס שאנו נולדים "לוח . "חלק הוא אף אינו גרסה של אמפיריציזם קיצוני הנשען רק על הניסיון החושי , כפי שסוברים אחדים ממבקריהם של ג'ונסון ולייקוף . הראליזם ההתנסותני עומד על עיקרים חשובים : הרוח שלובה בגוף ;( mind is embodied ) משמעות תלויה בהתנסות החושית מוטורית . התנסות זו היא הבסיס ליצירת תמונת העולם . תמונה זו כוללת גם מבנים ( קונסטרוקטים ) מושגיים מורכבים ומופשטים כמושגי הפילוסופיה , המדע , הכלכלה או המתמטיקה . טעות חמורה נטעה אם נחפש מאחורי מבני המחשבה האלה "ישים" בעולם , שיש להם קיום ואמיתות אוביקטיבית . תיאור הולם של מבנים אלה הוא שחזור של גזירתם מן ההתנסות החושית מוטורית . תמיכה ממקור אחר יכולים ג'ונסון ולייקוף לקבל מתפיסת המדע של הפילוסוף ההיסטוריון והסוציולוג של המדע , תומס net בספרו הנודע "המבנה של מהפכות במדע" הצביע קון על כך , שמלבד הפן הלוגי של החקר המדעי , מתקיימים במד...  אל הספר
תמר סוברן